Veelgestelde vragen voor de werknemer

Vind hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op, dan helpen we u graag verder.

FAQ Werknemer

7% van de consumentenadviesprijs van de fiets wordt bij het bruto inkomen van de werknemer opgeteld. De werkgever houdt hierop loonheffing in. Dit werkt dus precies hetzelfde als voor de leaseauto. Voor een fiets van €2.000,– betaalt de werknemer € 140,– aan bijtelling per jaar. Dit betekent €140 / 12 = €11,66 bruto per maand. In de praktijk komt dit, afhankelijk van de belastingschaal van de werknemer, neer op een bedrag tussen 5-6 euro per maand.

Indien de werkgever niet het volledige bedrag kan of wil betalen, dan kan de werknemer de leasekosten én het service- en verzekeringspakket verrekenen met zijn brutoloon. Je spreekt met je werkgever af dat je tijdelijk vrijwillig brutoloon uitruilt voor de leasekosten. Daardoor daalt het brutoloon waarover de werknemer belasting verschuldigd is en geniet je van een bruto-netto voordeel.

Binnen de nieuwe fietsregeling stelt de werkgever een leasefiets ter beschikking aan de werknemer. De fietsregeling is een regeling in de loonbelasting en bepaalt dat er een forfaitaire bijtelling bij het inkomen van de werknemer moet plaatsvinden van 7% van de consumentenadviesprijs. Doordat de woon-werkkilometers op de fiets door de overheid als privé worden beschouwd dient deze altijd te worden betaald. Het is dus niet mogelijk een leasefiets alleen zakelijk te rijden. Doordat de bijtelling voor een leasefiets maar een paar euro per maand is zijn de kosten voor privé gebruik dus laag. De bijtelling wordt geheven over de consumentenprijs zoals door leverancier vastgesteld.

De wetgeving m.b.t. fiets van de zaak is op 1 januari 2020  in werking getreden.

De onbelaste kilometervergoeding kan nog steeds uitgekeerd worden in combinatie met de leasefiets van de zaak.  Voor de afgelegde woon-werkkilometers met de leasefiets heeft de werknemer géén recht op de onbelaste kilometervergoeding. Echter, voor de dagen en/of kilometers dat werknemer met de eigen auto of OV reist mag de werkgever de onbelaste kilometervergoeding wel blijven uitkeren. Belangrijk is dat werkgever en werknemer aannemelijk kunnen maken dat deze woon-werkkilometers niet met de leasefiets, maar met de auto / OV zijn afgelegd. Het Ministerie van Financiën laat de wijze van ‘aannemelijk maken’ over aan de werkgever om dit met eigen adviseur / belastinginspecteur af te spreken.

Voorbeeld: Werknemer gaat vóór de leaseregeling 5 keer per week met de eigen auto en ontvangt hiervoor kilometervergoeding. Werknemer kiest voor een leasefiets, gaat vervolgens twee dagen per week met de leasefiets en drie dagen per week met de eigen auto. Werkgever mag nog drie dagen per week kilometervergoeding blijven uitkeren.

De leasefiets kan aangeboden worden naast de huidige bestaande mobiliteitsregelingen:

  • Naast de leaseauto
  • Naast de ov-kaart
  • Als onderdeel van een mobiliteitsbudget

Stadsfiets,  elektrische fiets, mountainbike, racefiets, speed-pedelec en bakfiets.

Een elektrische scooter valt NIET onder de nieuwe regeling.

In principe kunt u bij sQoot & Bike alle merken leasen. Wij hanteren een minimum waarde van €999,- per fiets.

Alle leasecontracten die via sQoot & Bike worden afgesloten zijn standaard voorzien van onderhoudspakket, allriskverzekering en 24/7 pechhulp voor onderweg.

Ja, dat kan. Alles wat aan een fiets bevestigd kan worden mag bij de fiets geleased worden. Een helm en ketting kunnen uiteraard  mee geleased worden.

LET OP: nadat het leasecontract actief is kunnen er geen accessoires meer worden toegevoegd.

De kosten bestaan uit twee componenten:

  1. De maandelijkse leasekosten (eventuele eigen bijdrage) voor de fiets en het service/onderhoudspakket
  2. De verrekening van de 7% bijtelling. Deze kosten zijn altijd voor de werknemer, als vergoeding voor het privégebruik van de fiets.

Hierbij betaalt een werknemer (een deel van) het leasebedrag zelf door vrijwillig brutoloon uit te ruilen. De Belastingdienst heeft hiertoe een beleidsbesluit opgesteld, vastgelegd in de zogenoemde Cafetariaregeling. De werknemer gaat hierbij akkoord met een tijdelijke verlaging van het brutoloon en geniet hierdoor van een fiscaal voordeel.

Een werknemer kan het leasebedrag betalen door het vrijwillig uitruilen van brutoloon. Werknemer maakt hierbij een afspraak met de werkgever hoe dit precies verwerkt wordt in de salarisadministratie en of dit invloed heeft op de hoogte van het vakantiegeld, bonus of 13e maand van de werknemer. Wij gaan ervan uit dat werkgever met werknemer afspreekt dat de tijdelijke uitruil van brutoloon geen invloed heeft op bovenstaand.

Werkgever en werknemer sluiten onderling een addendum af op de bestaande arbeidsovereenkomst. sQoot & Bike levert hiervoor een format aan waarin afspraken worden vastgelegd bij voortijdige beëindiging van de werknemer. De werknemer wordt in dit format verplicht om de resterende leasetermijnen netto af te betalen. In deze constructie betaalt de werkgever altijd eerst de resterende leasetermijnen aan de leasemaatschappij en vervolgens verhaalt hij deze termijnen bij de werknemer. Het is ook mogelijk voor de werknemer om de fiets over te nemen. Het overnamebedrag wordt dan verrekend met de resterende leasetermijnen.

Indien een werkgever deze voorwaarde niet opneemt biedt sQoot & Bike drie andere opties om het risico voor de werkgever tot een minimum te beperken:

  1. Werkgever krijgt de optie om de resterende leasetermijnen af te betalen (zonder service- en verzekeringskosten);
  2. Werkgever vindt een andere werknemer die het bestaande leasecontract overneemt.

Wij doen de werknemer een aanbod om de fiets voor +- 15% van de nieuwwaarde over te nemen. Indien de werknemer geen interesse heeft in het overnemen van de fiets, dan nemen wij de fiets kosteloos terug. Er zit hier nooit een risico voor de werknemer aan.

Gedurende de gehele leaseperiode is de leasemaatschappij eigenaar van de fiets.

Ook de Rijksoverheid heeft een FAQ lijst gemaakt over de fiets van de zaak.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/fiets-van-de-zaak

Neem contact met ons op

Contact