Privacyverklaring sQoot & Bike

PRIVACYVERKLARING sQoot & Bike

sQoot & Bike neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring van sQoot & Bike staat omschreven hoe sQoot & Bike omgaat met jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.

Wat is sQoot & Bike?

sQoot & Bike is een full operational leasemaatschappij van elektrische tweewielers in de B2B markt.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt sQoot & Bike?

Voor het aanbieden van onze dienstverlening en het uitvoeren van projecten verzamelt sQoot & Bike persoonsgegevens. sQoot & Bike verzamelt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.

Via het web, aanmeldformulier (typeform) of leasecontracten vragen wij de volgende (gedeeltelijk optionele) gegevens:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • geslacht (om u netjes aan te kunnen spreken);
 • e-mailadres;
 • adres;
 • geboortedatum (omdat je vaak 18 jaar moet zijn om mee te mogen doen);
 • adres werkgever als de werkgever meedoet en/of meebetaalt aan het mobiliteitsproject;
 • bankrekeningnummer en tenaamstelling van het bedrijf i.v.m. automatische incasso, opmaak van facturen;

Daarnaast werken wij samen met toeleveranciers zoals Typeform, Google, DSE en Workspace. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. De servers van Google staan (deels) buiten de EU.

Waarom verzamelt sQoot & Bike persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens om:

 • geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • jou gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening
 • jou te informeren over onze dienstverlening, verzoeken en/of vakinhoudelijke informatie;
 • opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om informatie over je te verstrekken aan derden indien nodig voor de dienst, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Gebruik door derden

sQoot & Bike kan informatie over mobiliteitsgedrag verstrekken aan derden ten behoeve van onderzoek. Vaak gaat het om overheden die projecten (deels) bekostigen. Indien sQoot & Bike dat doet anonimiseren of pseudonimiseren wij jouw gegevens zodat ze nooit terug te herleiden zijn naar jouw persoon.

sQoot & Bike kan voorts je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Ten slotte kan sQoot & Bike jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Google Analytics

Om het gebruik van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen, wordt voor ons geanalyseerd. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. De verkregen informatie zal enkel met derden worden gedeeld wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Hyperlinks

De sQoot & Bike website kan hyperlinks bevatten waarmee je de sQoot & Bike website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Onze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door sQoot & Bike via de sQoot & Bike website worden verwerkt. sQoot & Bike accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Cookies en automatisch gegenereerde gegevens

De automatisch gegeneerde informatie bestaat uit het besturingssysteem dat je gebruikt en “cookies”. sQoot & Bike gebruikt deze informatie enkel om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken en je gebruikservaring te verbeteren en zal deze data nooit verkopen of delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Levensduur van Cookies

Hoe lang bewaart sQoot & Bike jouw persoonsgegevens?

sQoot & Bike bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en met andere vigerende wetten. Je persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard dan nodig in verband met het doel waartoe deze gegevens zijn verzameld, uiterlijk 3 maanden na afloop van het betreffende project.

Wat zijn mijn rechten?

Het is mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die bij sQoot & Bike over je zijn vastgelegd. Hiertoe kun je een verzoek tot inzage sturen naar info@sQoot.nl met in de onderwerpsregel ‘verzoek tot inzage gegevens’. sQoot & Bike zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens kun je een verzoek hiertoe doen bij sQoot & Bike op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat sQoot & Bike je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. sQoot & Bike zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien sQoot & Bike je verzoek afwijst zal het in zijn antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

sQoot & Bike heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de sQoot & Bike website/of via het door jou opgegeven e-mailadres. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van sQoot & Bike voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten.

Vragen of klachten

Mocht je nog vragen of klachten hebben over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail sturen naar helpdesk@sQoot.nl