Veelgestelde vragen voor de werkgever

Vind hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op, dan helpen we u graag verder.

FAQ Werkgever

7% van de consumentenadviesprijs van de fiets wordt bij het bruto-inkomen van de werknemer opgeteld. De werkgever houdt hierop loonheffing in. Dit werkt dus precies hetzelfde als voor de leaseauto. Voor een fiets van €2.000,– betaalt de werknemer € 140,– aan bijtelling per jaar. Dit betekent €140 / 12 = €11,66 bruto per maand. In de praktijk komt dit, afhankelijk van de belastingschaal van de werknemer, neer op een bedrag tussen 5-6 euro per maand.

Binnen de nieuwe regeling kunnen werkgevers een fiets aanbieden zonder dat dit ten koste gaat van het budget binnen de Werkkostenregeling. Hierbij maakt het niet uit of de werkgever de leasekosten (deels)betaalt of de leaseregeling alleen faciliteert.

Binnen de nieuwe fietsregeling stelt de werkgever een leasefiets ter beschikking aan de werknemer. De fietsregeling is een regeling in de loonbelasting en bepaalt dat er een forfaitaire bijtelling bij het inkomen van de werknemer moet plaatsvinden van 7% van de consumentenadviesprijs. Doordat de woon-werkkilometers op de fiets door de overheid als privé worden beschouwd dient deze altijd te worden betaald. Het is dus niet mogelijk een leasefiets alleen zakelijk te rijden. Doordat de bijtelling voor een leasefiets maar een paar euro per maand is zijn de kosten voor privé gebruik dus laag. De bijtelling wordt geheven over de consumentenprijs zoals door leverancier vastgesteld.

De wetgeving m.b.t. fiets van de zaak is op 1 januari 2020  in werking getreden.

Omdat niet elke werkgever de leasekosten kan of wil betalen kent de leaseregeling ook een mogelijkheid waarin de regeling wel door de werkgever wordt aangeboden, maar waarin de werkgever geen financiële bijdrage doet. Hierbij betaalt werknemer (een deel van) het leasebedrag zelf door vrijwillig brutoloon uit te ruilen. De Belastingdienst heeft hiertoe een beleidsbesluit opgesteld, vastgelegd in de Cafetariaregeling. Hierin geeft de Belastingdienst werkgevers keuzevrijheid over de exacte invulling. De Belastingdienst eist wel dat een aantal punten van de uitvoering duidelijk omschreven moeten worden:

 1. De leasefietsregeling
 2. Fiscale en andere inkomensgerelateerde gevolgen
 3. De gevolgen bij uitdiensttreding van werknemer
 4. De tijdelijke verlaging van het brutoloon, de tijdsduur en het overeengekomen (lease)bedrag.

De werknemer gaat hierbij akkoord met een tijdelijke verlaging van het brutoloon. De werkgever bepaalt hoe deze uitruil wordt verwerkt in de salarisadministratie en of dit invloed heeft op de hoogte van het vakantiegeld, bonus of 13e maand van werknemer.

Stadsfiets, elektrische fiets, mountainbike, racefiets, speed-pedelec en bakfiets.

Een elektrische scooter valt NIET onder de nieuwe regeling.

In principe kunt u bij sQoot & Bike alle merken leasen. Wij hanteren een minimum waarde van € 999,- per fiets.

Tijdens de intake overlegt sQoot & Bike met u bij welke plaatselijke dealers u de fietsen wilt aanschaffen. Wel zo fijn als het onderhoud van de fiets dicht in de buurt van uw bedrijf kan geschieden. Daarbij is dit ook goed voor de plaatselijke economie. sQoot & Bike is echter flexibel, als u andere ideeën heeft werken wij graag met u mee.

sQoot & Bike biedt een digitaal en geautomatiseerd platform waarop alle relevante processen en partijen (werkgever, werknemer en fietsen dealer) samenkomen om zo het leasen van een fiets eenvoudig te laten verlopen.  (in ontwikkeling)

Indien je als werkgever het volledige bedrag financiert dan verwerk je alleen de bijtelling in de salarisadministratie. Indien je als werkgever een bijdrage doet of de lease alleen faciliteert dan verwerk je zowel de bijtelling als het maandelijkse leasebedrag in de salarisadministratie. Het maandelijkse leasebedrag houdt je in op het brutoloon van de werknemer.

Alle lease contracten die via sQoot & Bike worden afgesloten zijn standaard voorzien van onderhoudspakket, allriskverzekering en 24/7 pechhulp voor onderweg.

Redenen om een fiets van de zaak aan te bieden zijn:

 1. Loyaliteit

Een fiets van de zaak kan een relatief voordelige en gezonde secundaire arbeidsvoorwaarde zijn om werknemers aan u te binden.

 1. Vitaliteit en gezondheid

Een zieke medewerker kost gemiddeld circa € 300,- per dag aan gemiste omzet en additionele kosten. Daarnaast komen uw medewerkers vrolijker aan op het werk en zijn ze daadwerkelijk efficiënter.

 1. Vergroening en verduurzaming

Met het bieden van een leasefiets kan u invulling geven aan de klimaatdoelstellingen van uw bedrijf.

 1. Kosten besparen

Door het aanbieden van leasefietsen kunt u besparen op autokosten (parkeren, brandstof, e.d.), maar ook op sociale lasten en verzuim.

sQoot & Bike biedt standaard drie verschillende scenario’s aan om een leasefiets aan te bieden aan werknemers. Alle opties vallen buiten de WKR:

 1. Werkgever investeert

De werkgever betaalt de leasekosten van de fiets en de werknemer betaalt slechts enkele euro’s aan bijtelling per maand. Dit kan als extra secundaire arbeidsvoorwaarde of als onderdeel van het mobiliteitsbudget of het budget van de leaseauto.

 1. Gedeelde investering

Werkgever en werknemer bepalen de verdeling van de kosten. Dit kan een vast bedrag per maand zijn of bijvoorbeeld de hoogte van de maandelijkse kilometervergoeding. Het werknemersdeel mag verrekend worden met het brutoloon.

 1. Werkgever faciliteert

De werkgever verrekent alle kosten met het brutoloon van de werknemer. Hierdoor zijn er geen kosten voor de werkgever en bespaart hij zelfs op sociale lasten.

Bij alle bovenstaande opties vervalt de kilometervergoeding voor kilometers die met de leasefiets gemaakt worden. Hierop kan de werkgever dus besparen of de hoogte hiervan investeren in het maandelijkse leasebedrag.

Andere opties zijn ook bespreekbaar.

Hierbij betaalt een werknemer (een deel van) het leasebedrag zelf door vrijwillig brutoloon uit te ruilen. De Belastingdienst heeft hiertoe een beleidsbesluit opgesteld, vastgelegd in de zogenoemde Cafetariaregeling. De werknemer gaat hierbij akkoord met een tijdelijke verlaging van het brutoloon en geniet hierdoor van een fiscaal voordeel.

Een werknemer kan het leasebedrag betalen door het vrijwillig uitruilen van brutoloon. De werknemer maakt hierbij een afspraak met de werkgever  over hoe dit precies verwerkt wordt in de salarisadministratie en of dit invloed heeft op de hoogte van het vakantiegeld, bonus of 13e maand van de werknemer. Wij gaan ervan uit dat de werkgever met de werknemer afspreekt dat de tijdelijke uitruil van brutoloon geen invloed heeft op de bovenstaande regelingen.

Indien een werkgever de leaseregeling faciliteert en werknemers vrijwillig brutoloon uitruilen om de leasekosten te betalen betaalt de werkgever geen sociale lasten over dit bedrag. Dit kan tot een besparing leiden.

Nee, het contract heeft altijd een vaste looptijd van 36 maanden.

De werkgever en de werknemer sluiten onderling een addendum af op de bestaande arbeidsovereenkomst. sQoot & Bike levert hiervoor een format aan waarin afspraken worden vastgelegd bij voortijdige beëindiging van de werknemer. De werknemer wordt in dit format verplicht om de de resterende leasetermijnen netto af te betalen. In deze constructie betaalt de werkgever altijd eerst de resterende leasetermijnen aan de leasemaatschappij, die hij vervolgens netto verhaalt bij de werknemer. Het is ook mogelijk voor de werknemer om de fiets over te nemen. Het overnamebedrag wordt dan verrekend met de resterende leasetermijnen.

Indien een werkgever deze voorwaarde niet opneemt biedt sQoot & Bike drie andere opties om het risico voor de werkgever tot een minimum te beperken:

 1. Werkgever krijgt de optie om de resterende leasetermijnen af te betalen (zonder service- en verzekeringskosten);
 2. Werkgever vindt een andere werknemer die het bestaande leasecontract overneemt;
 3. Werkgever kan maximaal 4% van de actieve leasecontracten kosteloos en boetevrij inleveren bij de leasemaatschappij.

Wij doen de werknemer een aanbod om de fiets voor +- 15% van de nieuwwaarde over te nemen. Indien de werknemer geen interesse heeft in het overnemen van de fiets, dan nemen wij de fiets kosteloos terug. Er zit hier nooit een risico voor de werknemer aan.

Doordat de leaseregeling kosteloos aan te bieden is zijn er in principe geen grote bezwaren. De leasefiets kan altijd als extra secundaire arbeidsvoorwaarde aangeboden worden. Twijfels bij bedrijven zijn:

 • Voor een klein deel van de werknemers is de leaseregeling minder interessant omdat zij hun kilometervergoeding verliezen voor de dagen waarop zij met de leasefiets naar het werk komen. Dit klopt. Echter, voor alle medewerkers binnen een fietsbare afstand (in de praktijk max 15-20 km) die regelmatig op de fiets naar het werk komen is de leasefiets een aantrekkelijke optie. Indien een werknemer bijvoorbeeld 50 kilometer van zijn/haar werk woont is het opsparen van de kilometervergoeding een beter alternatief. Tegelijkertijd is de kans klein dat deze werknemer daadwerkelijk de leasefiets gebruikt voor woon-werkverkeer.
 • De leasecontracten komen op naam van de werkgever. De werkgever heeft een risico indien veel werknemers voortijdig uit dienst gaan en de werkgever voor een aantal contracten de resterende leasetermijnen moet afbetalen.

Gedurende de gehele leaseperiode is de leasemaatschappij eigenaar van de fiets.

Ook de Rijksoverheid heeft een FAQ lijst gemaakt over de fiets van de zaak.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/fiets-van-de-zaak

Neem contact met ons op

Contact